A Vicat cement tulajdonságai

 • rendkívül gyors kötési idő (10-30 perc) külső hőmérsékleti tényezőktől függően kezdőszilárdsága 1-4 perc
 • vízzáró, a cement kisebb mennyiségben való adagolása esetén lélegző vakolat is készíthető belőle
 • gyors terhelhetőség (20ºC-on kötési idő 15 perc, terhelhetőség 4 MPa)
 • a gipszet tökéletesen helyettesíti, zsugorodása csekély, az időjárás viszontagságainak ellenáll
 • víz alatt is megköt
 • köt fémhez, fához is, ami jó szolgálatot tesz csőtörések javításakor, árkok, csatornarendszer javítási munkálatainál, medencéknél stb.
 • kőbarát, a követ nem rongálja, vele harmonikusan együttdolgozik, hozzá jól tapad
 • színe okkersárgás, ezért természetes kövek ragasztásához, fugázásához is kiváló

Alkalmazási területei

 • műemlékek, műemlék jellegű épületek restaurálása
 • épülethomlokzatok, homlokzati díszítő- elemek javítása, készítése, restaurálása
 • régi épületek, műtárgyak állagmegóvása, konszolidálása
 • injektálás útján történő megerősítés
 • vízzáró réteg kialakítása
 • műkőgyártás, terrazzokészítés
 • formák öntése
 • dühbelezés
 • alkalmas víz környezetében végzett, agresszív víznek kitett felületek javítására, képzésére
 • szórt, lőtt beton
  habarcs és beton helyreállítási munkálatok
 • víz alatti javítási munkálatok végzésére
 • rézsűfalakhoz
 • megrongálódott vízvezetékek, csövek javítására
 • víz alatti sérült fém és műanyag csövek javítására
 • gyors javítások (víz- és fűtésszerelés, festő munkák, kőműves munkák stb)
 • mindenféle javításnál, ahol fontos a gyors terhelhetőség

Előnyei

 • A Vicat Prompt cement természetes anyag, a környezetet nem szennyezi, az Öko építkezések alapanyaga.
 • Lehetővé teszi a gyors munkavégzést – (pl.: párkány elkészítése hagyományos anyagokkal akár 1-1,5 nap, Prompt cement használatával 0,75 – 1 óra). A kötési idő az elején rendkívül gyors, igényekhez adaptálható kötéslassító használatával. 0 0C-ig dolgozhatunk vele. A gyors kötési idő biztosítja az elvégzett munkák megszilárdulását a mínuszok beállta előtt.
 • A gipszet tökéletesen helyettesíti (nagy mennyiségben felhordható, nem repedezik, zsugorodása csekély, víznek ellenáll)
 • A belőle készített vakolatnak az idő viszontagságaival szembeni ellenállása olyan, mint a jobb fajta köveké. Alkalmas kőépítmények kötőanyagának, illetve kőfalak javítási munkálatainak elvégzésére, mivel mechanikai tulajdonságai ahhoz hasonlóak. Természetes anyag, mind a kővel, mind a betonnal és a téglával tökéletesen dolgozik együtt adagolástól függően lehet vízzáró, de egyben a fal szellőzését is biztosíthatja.
 • Habarcsba keverve – általában az adagolt mész arányától kisebb mennyiségben – biztosítja annak gyors megszilárdulását, kisebb mértékű zsugorodását úgy, hogy nem gátolja a fal természetes légzését és biztosítja a megfelelő rugalmasságot a kismértékű falmozgások ellensúlyozására.
 • Dekoráció, restauráció: színe okkersárgás, ezért esztétikailag is jól illeszkedik természetes környezethez. A homlokzat javítási munkálatai a Prompt cement erőssége. Köszönhető mindez okkersárgás színének, a kővel szembeni könnyű megmunkálhatóságának és tartósságának.
 • Lehetőségek: Kőfalak készítése, megerősítése, régi falak vakolása, modern építészeti vakolások,  fugák, díszítőelemek, öntött formák, kőből faragott díszítőelemek javítása.
 • Víz alatt is köt, lehetővé teszi vízbetörések azonnali megszüntetését, a gyors hibaelhárítást. Gyors kötési ideje, vízzáróssága, agresszív (pH-s4) vízzel szembeni ellenálló képessége lehetővé teszi vízzáró kőművesmunkák, vízzáró rétegek, felületek készítését, víz alatti és víz környezetében végzett javítási munkálatok, kövek rögzítését is.

Mi a "román" cement?

A “román cementet” 20 tömegszázaléknál nagyobb agyagtartalmú márgából, zsugorodást el nem érő hőmérsékleten égették. Porrá őrölve és vízzel keverve gyorsan köt és víz alatt is szilárdul. Smeaton angol mérnök volt az első, aki 1756-ban tapasztalta, hogy az agyagot és homokot tartalmazó mészkövek égetése után vízben megkeményedő meszet adnak; de csak Parkernek sikerült 1796-ban ilyen meszet nagyobb mennyiségben gyártani, melyet római cementnek vagy román cementnek nevezett.
Az újra feltalált összetételű román cement Louis Vicat nevéhez fűződik, aki először alkalmazta azt a Dordogne folyó feletti Pont Angouleme nevű híd – lehetetlen feladatnak tűnő – felépítése során 1822-ben.
Hazánkban, az 1840-es években a Lánchíd alapjaihoz beocsini mészkőből periodikus lángtüzelésű aknakemencében égettek és golyósmalomban őröltek román cementet a Magyar Tudományos Akadémia mai épületének telkén, miután kísérletekkel meggyőződtek annak alkalmazhatóságáról. Mihalik János a Ferenc József zsilipépítéséhez égette a helyszínen a román cementet kamenicai márgából (1854.) A Lábatlani Cementgyárat 1869-ben román cement gyártására alapították, és egészen1900-ig ez volt az uralkodó termék. Nagy mennyiségben használtak román cementet 1870-1910 között Budapest csatornázási és építési munkálatainál (Földalatti vasút, Gellért fürdő stb).
Az elsősorban historizáló és Art Nouveau épületek homlokzatának díszítésére használt római cement 7-20 perc alatt megköt és az időjárás viszontagságokat is elég jól tűri. Az első világháború idején kibontakozó modernista-funkcionalista építészet azonban gyakorlatilag teljesen eltüntette az építőanyag-iparból és ezzel lehetetlenné vált a korábbi homlokzatok pótlása, restaurálása is.
Az újabb fajta Portland cement műemlékvédelmi szakemberek tapasztalata szerint nem tudta pótolni a legtöbb európai nagyvárosban meghatározó román cement homlokzatdíszítést.

Mit érdemes tudni a Vicat cementről?

Egyedülálló összetételű természetes kőzetből nyert cement. A bányászott kőzetet vertikális kemencében égetik a jelenlegi cementgyártásban alkalmazottnál alacsonyabb hőmérsékleten.

Tiszta klinker keletkezik kiegészítő anyagok nélkül. Különlegessége nem az alkalmazott alapanyag kémiai összetételéből fakad, – ami nagyon közeli a portland cementekéhez – hanem alacsony hőmérsékleten (600-1200ºC, olvadáspont alatt) történő kiégetéséből. Ennek eredményeképpen különböző ásványok keletkeznek. Az így előállított cement összetétele már lényegesen különbözik a modern portland cementektől, viszont megegyezik a természetes hidraulikus mészével, csak az arányokban van különbség.

Az égetés során a kő egy része csak kiszárad, másik része szabálytalan kristályszerkezetű anyagokká alakul, melyek között az aluminátok széles skálája található, ezeknek köszönhető a gyors kötés. A keletkezett dikalcium-szilikátnak és a kis mennyiségben keletkező trikálcium-szilikátnak köszönhető a hidraulikus tulajdonság és a teherbíró képesség éveken keresztül tartó növekedése.

A Vicat prompt cement, mint időtálló vakolat

A vakolat feladata a falazat védelme és díszítése. Vízzáró réteget képezve óvja az épületek tartószerkezeteit az időjárás viszontagságaitól. A Prompt cementtel készült vakolóhabarcs mechanikai mutatói felülmúlják hagyományos vakolóhabarccsal készülteket. – A felhordott anyag száradás közbeni zsugorodása lényegesen kisebb, – Vízáteresztő képessége kisebb, a párával szemben víztaszító rétegként viselkedik. – Csökken a bedolgozhatóság ideje, csökken az egyes rétegek felhordása közötti várakozási idő. – Lehetőség van vastagabb réteg akár egyszeri felvitelére – Megerősíti a gyengébb, sérülékenyebb pontokat – Hidegben is dolgozhatunk vele A simítóhabarcs rétegnek díszítő dekoratív funkciója van. Mivel a munkavégzéshez rendelkezésre álló idő a cement gyors kötése miatt rövid, ezért lehetetlen a nagy felületek egyidejű megmunkálása. A lábazatoknál viszont a szakaszoltan végzett javítási munkálatokra kiválóan alkalmas. Gyors biztonságot ad a falra felcsapódó csapadékvíz ellen úgy, hogy közben biztosítja annak légzését, szellőzését, továbbá a lábazatot érő egyéb agressziókkal szemben is hatékony védelmet nyújt.

Felhasználás

Milyen területeken érdemes a Vicat cementtel dolgozoni?

Mezőgazdaság, csatornázás, víztisztítás, renoválás, restaurálás, kertek, tenger, közterületek.

Medencék, tározók, silók, csatornák, pincék sérült vízzáró rétegének javítása, vízzáró réteg készítése. Tengervízben végzett javítási, építési munkák. Kőből készült épületek, műtárgyak fugázása.

Miért ajánlott a Vicat Prompt cement használata?

– vízzáró réteg készíthető belőle

– jól tapad

– sós víznek (pH=4) ellenáll

A természetes kőből készült építmények kötőanyaga mésszel készült habarcs. Az ilyen építmények javítása nem mindig könnyű feladat. Az egy-egy ilyen építmény alatti beavatkozás (alapozás megerősítése) szintén komoly nehézségekbe ütközik, a használt anyag gyors kötése fontos adu.
A természetes Prompt cement használatának előnyei:
A természetes Prompt cement szolgáltatja a biztonságos munkavégzéséhez szükséges gyorsaságot úgy, hogy megőrzi a mésszel kevert anyag rugalmassági tulajdonságait, tartósságát is

Homlokzati díszítőelemek. Műemlékek, műemlék jellegű épületek, dekoráció.

A természetes Promt cement használata lehetővé teszi a homlokzati díszítőelemek helyszínen történő gyors és hatékony elkészítését.

A húzósablon alkalmazásával sérült díszítőelemek javítását, akár teljes rekonstrukcióját valósíthatjuk meg a helyszínen, vagy akár előre gyártással is.

A természetes Promt cementtel készíthetünk habarcsot mésszel és mész nélkül, önmagában csak cementtel, kötéslassító adagolásával. Az így készült habarccsal 2-15 cm vastagságban valósíthatunk meg egy ütemben, húzósablon segítségével különböző díszítőelemeket.

A vastag díszítőelemek kivitelezése gyakori terméskő vagy tégla falazaton. Ezek a kidomborodó díszek sokszor már nincsenek helyükön vagy teljes rekonstrukcióra szorulnak. A nagy súlyú elemek kivitelezése esetén szükséges azok merevítéséről gondoskodni. Erre a célra alkalmazhatunk rozsdamentes acélt, rezet vagy üvegszálas anyagot.
A falra dolgozott díszítőelemek kivitelezéséhez szükséges rétegek minősége a felület felé finomodik. Az utolsó réteg (habarcs:Prompt cement, finom kőőrlemény, mint a márványpor) azonnal felvihető a már formázott stukkóra.

Habarcsvastagság 0-10 mm: dekorációs célból, kőhatás keltésére új építőanyagon (beton blokk, tégla, …). Nyílászárók körüli szegélyek, sarokvédő díszítőelemek.

Használati terület:
Dekoráció, családi házak, épületek.

Miért ajánlott a Prompt cement használata?

Színe a természetes kőhöz hasonlít, jól tapad mindenféle alapra, tartós.

Esztétikus, időtálló, öregíthető egyedi formák gyártása (kerítés, kerti bútor, dísztárgyak asztalok, vázák, padok, készítése, műemlékek rekonstukciója)
A XIX.-XX.században készült díszítőelemek (természetes, vagy római cementből) újragyártása, helyettesítése, javítása ( balustrade, oszlop, műkő, ablakkeret, kőrózsák és egyéb homlokzati díszítőelemek, öntőformában gyártva).

A Prompt cement használatának előnyei:
– esztétikus megjelenés (szín, a felület finomsága)
– jó tapadóképesség bármely felületre
– tartósság (az időjárás viszontagságainak ellenáll)
– speciális kezeléssel öregíthető

A beton vibrálása (akár rövid ideig tartó) tökéletes eloszlást és szép felületet biztosít. A több rétegben döngöléssel készített forma a természetes kőhatású. A kiöntött tárgy öregíthető egy 10-20%-os savas kémhatású vizes vegyülettel történő lemosással.
Az alkalmazás előtt néhány nappal készített próbák (különböző minőségű homok, és /vagy színezékek) segítenek a pontos, elérni kívánt szín beállításában. A cement természetes színe az okkersárga.
Az öntés után alkalmazott 2-3 hetes vizes permetezés növeli a forma élettartamát!

Formák készítésénél javasolt két réteg használata:

– Finom szemcsenagyságú külső réteg: 1:1 apró szemcséjű homok festékporral vagy 1:1 márványporral, Tempo 0-0,5 kupak/1 liter Prompt cement /hőmérséklettől függően/. Ezt a réteget <5 mm vastagságban a forma belsejére egyenletesen felvisszük.

– Durva szemcsenagyságú belső réteg: 1:2 homok (0/4mm), Tempo 0-0,5 kupak/1 liter Prompt cement /hőmérséklettől függően/.

Ez a XIX. Században általánosan elfogadott és alkalmazott módszer volt.

Természetes kőből készült falazatok megerősítése – gravitációs injektálás

Sok természetes kőből készült falazatban mutatkoznak szerkezeti gyengülések, melyek ellenére is meg kell őrizni őket. Az ilyen szerkezeti problémák megerősítésére megoldást jelenthet az injektálás.

Ez a technikai megoldás lehetővé teszi cement és víz, valamint cement, víz és esetenként finom homok keverékének bejuttatását a szerkezetbe. Ilyenkor szükséges a fugák időszakos lezárása.

Vigyázat: Alkalmazáskor figyelembe kell venni a korábban használt anyagokat. Bizonyos ásványok jelenléte megakadályozza a természetes Prompt cement együtt működését a gipsszel.

A folyékony massza belső üregekbe való tökéletes eljuttatása szaktudást és figyelmet igényel. A gravitációs injektió kb. 50 cm magasságról történik.

Alkalmazási területek: Régi épületek, műtárgyak.

Miért használjunk természetes Prompt cementet?

– a cement gyors kötése miatt kisebb a réseken elszivárgó veszteség

– az anyag kitöltve a réseket kötése után megszilárdítja a szerkezetet

– gyorsítja a munkavégzést

– a Tempo-val beállítható kötési sebesség lehetővé teszi a jobb anyagfelhasználást, valamint az injektált anyag eljuttatását.

A mellékelt gomb segítségével letölthető a termékről készült anyag, melyben olvashat a termék előnyeiről, a termék keveréséről, a Vicat cementtel való munkáról.